Marie De Leener

Marie De Leener °1981

 Verbindende Communicatie • Teamcoaching

Over mij

 

Ik ben opgeleid als licentiaat in de Agogische Wetenschappen (VUB), 

voortgezette opleidingen in coachen en begeleiden van mensen / groepen.

Sinds 2016 staat Verbindende Communicatie op de voorgrond wat betreft eigen vorming en het geven van

trainingen in school- en bedrijfsverband.

Werkervaring

 

Sinds 2003 werkzaam in wijkgerichte jeugdwerkingen in Brussel, voornamelijk als vormingswerker, coach en procesbegeleider van jongeren, jeugdwerkers en teams. Begeleiden van intervisiegroepen.

Trainingen en vormingen allerhande: Begeleidershouding, groepsdynamica, ervaringsleren, projectwerk, vergadertechnieken, doelgericht werken, ...

Werkdomein

Als medewerker van Jaspis ondersteun ik de opleiding Verbindende Communicatie

Contactgegevens

 

Gsm 0483 / 25 16 28          marie.de.leener@outlook.com