Kinderen

Mogelijke aanmeldingsvragen

 

Soms zit je kind een tijd niet goed (meer) in zijn vel en maak je je als ouder zorgen over je kind. Soms heb je er als ouder al van alles aan gedaan en kom je er niet alleen uit. Dan kan je je aanmelden in de praktijk. Het kan gaan om kinderen en/of ouders met een afgebakend probleem en/of reeds langdurig bestaande klachten.

 

Moeilijkheden waarbij geholpen kan worden zijn:

 

    •lichamelijke en psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, stress,…)

    •verwerken van emotionele conflicten (angsten, rouwverwerking, scheiding, traumaverwerking,…)

    •Gedragsproblematiek (woedeaanvallen, pesten of gepest worden, destructief gedrag naar

    anderen en/of zichzelf, moeilijkheden met sociale vaardigheden,…)

    •ontwikkelingsfaseproblematiek (slaapproblemen, hechtingsproblematiek,

    zindelijkheidsproblemen, eetproblemen, leerproblemen,…)

    •omgangsproblematiek met bijzondere eigenschappen (hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid,

    autismespectrumstoornis,…)

 

Aansluitende ondersteuning

 

Je kan bij ons eveneens terecht voor:

  Gezinstherapie

  Ouderbegeleiding

  Psycho-educatie

  Leren leren