Gezinstherapie

Mogelijke aanmeldingsvragen

 

Emotionele problemen: depressie, angst, slaapproblemen, …

Gedragsproblemen: agressie, druk en chaotisch gedrag, moeilijk omgaan met grenzen, …

Relatieproblemen binnen het gezin of in de bredere familie

Echtscheidingsproblemen, Traumaverwerking, Rouw …

 

Gezinstherapie


Binnen de gezinstherapie vertrekken we vanuit het idee dat gezinsleden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als het met één gezinslid minder goed gaat, is dit voelbaar voor alle gezinsleden. Anderzijds is de steun van de andere gezinsleden bijzonder waardevol in de verbetering van klachten van een gezinslid.

Gezinstherapie is een ontmoeting tussen gezinstherapeut en verschillende gezinsleden. 

We richten ons zowel naar gezinnen met jonge kinderen, pubers, als volwassen kinderen.

De gezinstherapeut is erop gericht de krachten en eigen mogelijkheden van het gezin te mobiliseren zodat het gezin op zoek kan gaan naar zijn eigen oplossingen en waarden.

De sessies gebeuren door middel van gesprekken en aangepaste non-verbale, meer creatieve technieken, zodat ieder gezinslid, jong of oud, actief kan deelnemen.

Indien wenselijk kan een kind ook individueel gezien worden. Dan werkt de gezinstherapeut samen met een kindertherapeut binnen de groepspraktijk. Op zijn eigen manier gaat het kind zijn problemen verkennen en samen met de therapeut zoeken naar andere manieren om ermee om te gaan. Individuele kindertherapie gebeurt dan in nauw contact met het gezin en gaat hand in hand met ouder- en/of gezinsgesprekken bij de gezinstherapeut.

We trachten zo veel mogelijk krachten te bundelen. Soms wordt ook het bredere netwerk aangesproken. Indien jullie het wensen nemen we contact op met huisarts, school, enz.